607 876 146 | ZAMÓW DARMOWĄ WYCENĘ lukaszhodurek@wp.pl
Zaznacz stronę

Docieplenia budynków w Krakowie

Docieplanie budynkówczyli termomodernizacja polega na wykonaniu usług budowlanych, dzięki którym zostaną zmniejszone straty energii cieplnej przez przegrody zewnętrzne. Dodatkowo dostosowaniu obecnych urządzeń grzewczych do nowych warunków termicznych w danym obiekcie. Termomodernizację budynków w Polsce wykonuje się ponieważ w ostatnich latach wymagania w zakresie ochrony cieplnej uległy zmianom.

Przy termomodernizacji bardzo ważna jest ocena trwałości docieplenia budynku, sprawdzenie czy spełniania wymagane właściwości użytkowania. Trwałości docieplenia zmniejsza się ze względu na starzenie się materiałów oraz ich wady wykonawcze. Każde, najmniejsze uszkodzenie, to początek procesu destrukcji danego docieplenia.

Jak zidentyfikować wady i uszkodzenia występujące w docieplonym budynku?

Trzeba wykonać opis analizy docieplenia budynku. Do analizy wybraliśmy budynek usytuowany na osiedlu w Krakowie. Jest to budynek wolno stojący, mieszkalny wielorodzinny, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany z płyt betonowych OWT-67. Płyty zewnętrzne składały się z dwóch warstw betonu zbrojonego przedzielonych izolacją termiczną ze styropianu. Natomiast skrajne warstwy betonu łączono za pomocą zabezpieczonych antykorozyjnie wieszaków stalowych. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne wykonano z elementów wielkopłytowych żelbetowych o gr. 15 cm, natomiast ściany zewnętrzne z elementów wielkopłytowych pasmowychwarstwowych z żelbetu o gr. 6 cm oraz termoizolacji ze styropianem o gr. 6 cm, ściany zewnętrzne nośne zaś – z elementów wielkopłytowych warstwowych z żelbetu o gr. 15 cm, termoizolacji ze styropianem o gr. 6 cm oraz warstwy fakturowej o gr. 6 cm. A stropodach nad ostatnią kondygnacją wykonano z pustką powietrzną. W systemie OWT występuje dużo wad pod względem izolacyjności budynku, a w tym nieciągłość izolacji cieplnej, a w niektórych wypadkach jej brak. By poprawić warunki cieplno-wilgotnościowe, ściany zewnętrzne ocieplono styrosupremą o gr. 7 cm. Natomiast powierzchnię supremy naciągnięta została stalowa siatka cięto-ciągniona, która mocowana jest do supremy za pomocą gwoździ ocynkowanych. Wykończenie zewnętrzne to tynk cementowo-wapienny, wykonany na podkładzie cementowym.

W ramach pracy dokonano oględzin ścian zewnętrznych. Ściany ocieplono w 1999 r., co obniżyło wartość współczynnika przenikania ciepła U i poprawiło komfort cieplny budynku.

Na podstawie obserwacji i dokumentacji fotograficznej [1] zidentyfikowano następujące wady i usterki na zewnętrznych elewacjach budynku:

  • rysy i spękania elewacji, zagrzybienie elewacji,
  • uszkodzenia tynku zewnętrznego,
  • pęknięcia tynku na elewacji budynku,
  • uszkodzenia rynien i rur spustowych,
  • podsiąkanie wody w miejscach obróbek blacharskich,
  • pęknięcia tynku na elewacji budynku,
  • uszkodzenia balkonów,
  • uszkodzenia płyt azbestowych,
  • pęknięcia i odspojenia ścian,
  • złą obróbkę blacharską.

Każda powierzchnia może zostać zaatakowana przez glony i grzyby. Tworzenie się nalotu z glonów można zahamować dzięki zastosowaniu warstw wierzchnich lub powłok hydrofobizowanych, które zawierają biocydy. Mimo zastosowania specjalnych środków zapobiegawczych i ochronnych elewacja prędzej czy później straci właściwości glono- i grzybobójcze. Dlatego okresowo należy te działania powtarzać.

Docieplenie budynków trzeba najlepiej zgłosić firmie, która przeprowadzi to w sposób dokłada i fachowy. Polecamy usługi firmy Term-Hod https://termhod.pl/, która oferuje kompleksowe prace dociepleniowe w Krakowie.